O autorze
Marta Bazarnik i Bartosz Bator
dwójka młodych adwokatów, którzy kierują założoną przez siebie kancelarią. Na co dzień zajmują się nie tylko wsparciem prawnym podmiotów indywidualnych i przedsiębiorców, ale także edukacją prawną. Na antenie Programu 1 Polskiego Radia prowadzą cotygodniową poradnikową audycję prawniczą. Fundatorzy Fundacji Działań Obywatelskich, która zajmuje się m.in. edukacją prawną. Ich kolejnym pomysłem jest projekt edukacyjnego bloga z zakresu tematyki prawa rodzinnego "Prawnik w rodzinie".

ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA TO NIE OZNAKA BRAKU ZAUFANIA

Czy rozdzielność majątkowa to oznaka braku zaufania czy wręcz odwrotnie? Może bardziej to sygnał równouprawnienia i bezpieczeństwa? Jak ustanowić rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami? Czy istnieje w tym temacie zupełna swoboda?

Małżonkowie wbrew utartym schematom mogą dość swobodnie regulować pomiędzy sobą kwestie majątkowe. Jak to zrobić? Trzeba pamiętać, że tylko przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego. Co w takiej umowie mogą zawrzeć? Otóż zarówno mogą wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową. Co ważne, umowa taka może nawet poprzedzać zawarcie małżeństwa.

Raz ustalone zasady nie są na zawsze. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że małżonkowie postanowią inaczej.

Czy można pozostać przy wspólności ale inaczej ustalić jej granice?

Tak, jest to możliwe, o czym wielu z małżonków zapomina. Alternatywą dla wspólności majątkowej nie jest tylko rozdzielność lecz zmodyfikowana wspólnota majątkowa.

Są jednak pewne ograniczenia. Nie można przez umowę majątkową małżeńską rozszerzyć wspólności na:

• przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny;
• prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
• wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, jak również wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
• niewymagalne jeszcze roszczenia o wypłatę wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.

Na czym polega rozdzielność majątkowa czyli tzw. intercyza?

W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później.
Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.


Orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej.

Ponadto rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa, w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

Rozdzielność to ochrona.

Pamiętajmy, że rozdzielność majątkowa nie oznacza braku zaufania. Wręcz odwrotnie może być dobrym sposobem na zabezpieczenie jednego małżonka przed zobowiązaniami drugiego, szczególnie gdy jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą.

Rozdzielność a dziedziczenie.

To częsty błąd w myśleniu. Rozdzielność obowiązuje niejako tylko za życia. Po śmierci jednego z małżonków drugi normalnie po nim dziedziczy, a rozdzielność majątkowa nie ma na dziedziczenie żadnego wpływu. Niejako po śmierci przestaje obowiązywać.

W razie pytań czekamy na Wasze maile – biuro@bbpkancelaria.pl
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...