O autorze
Marta Bazarnik i Bartosz Bator
dwójka młodych adwokatów, którzy kierują założoną przez siebie kancelarią. Na co dzień zajmują się nie tylko wsparciem prawnym podmiotów indywidualnych i przedsiębiorców, ale także edukacją prawną. Na antenie Programu 1 Polskiego Radia prowadzą cotygodniową poradnikową audycję prawniczą. Fundatorzy Fundacji Działań Obywatelskich, która zajmuje się m.in. edukacją prawną. Ich kolejnym pomysłem jest projekt edukacyjnego bloga z zakresu tematyki prawa rodzinnego "Prawnik w rodzinie".

JAK WYBRAĆ LUB ZMIENIĆ NAZWISKO?

Niniejszy wpis poświęcimy sprawom nazwiska. Jak tę kwestię regulują polskie przepisy? Czy nazwisko można swobodnie wybierać, zmieniać? Jakie reguły panują przy przyjmowaniu nazwiska po zawarciu małżeństwa? Jak po rozwodzie? Co z nazwiskiem dziecka? Jak zmienić nazwisko i co zrobić gdy nazwisko nam się nie podoba?

Ogólna reguła wydaje się dość oczywista, niemniej jednak okazuje się, że wiele osób nie wie jakie zasady panują w naszym kraju. Otóż po pierwsze nazwisko może być maksymalnie dwuczłonowe. Podobnie jak można posiadać tylko dwa imiona.

Wybór nazwiska przy okazji ślubu

Przy zawarciu ślubu cywilnego oświadczenie o zmianie nazwiska może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. W razie ślubu konkordatowego (kościelnego) – wcześniej – przed sporządzeniem przez kierownika urzędu zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Należy pamiętać, że w razie niezłożenia oświadczeń w sprawie nazwiska, żona nie przejmuje automatycznie nazwiska męża – małżonkowie zostają przy swoich dotychczasowych nazwiskach.

Możliwości jest kilka. Otóż żona może przyjąć nazwisko męża, mąż żony. Mogą także pozostać przy swoich, oboje przyjąć także nazwisko drugiego małżonka i posiadać dwuczłonowe, lub tylko jedno może mieć dwuczłonowe. Zatem możliwe są niemal wszystkie kombinacje. Zwyczajowo przyjmuje się, że w przypadku kobiety pierwsze nazwisko jest panieńskie, a drugie po mężu. Jest to jednak zwyczaj a nie prawna reguła.

Nazwisko dziecka

Znaczna swoboda panuje także przy nadawaniu nazwiska dziecku. Może posiadać nazwisko jednego z rodziców a może obojga. Gdy nie złożono jednocześnie oświadczeń o nazwisku dzieci, dzieci będą nosić nazwisko dwuczłonowe składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.


Zmiana nazwiska

W razie nieprzemyślanego wyboru, po ślubie można zmienić nazwisko jedynie w trybie administracyjnym przed urzędem stanu cywilnego miejsca stałego zamieszkania. O taką zmianę można się starać nawet wiele lat po zawarciu małżeństwa. Należy jednak w każdym przypadku wykazać „ważne powody” takiej zmiany. Ten sam tryb stosuje się gdy czyjeś nazwisko jest obraźliwe i jego posiadacz chce je zmienić bowiem się go wstydzi. Jeśli chcielibyśmy zmienić nazwisko na nazwisko jakieś znanej postaci to nie liczmy na to że urząd wyrazi na to zgodę. Z resztą uznaniowość urzędu jest dość znaczna, a zgoda uzależniona jest do konkretnego przypadku. Trzeba taką zmianę dobrze umotywować.

Zamiana nazwiska po rozwodzie

W ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może je ponownie zmienić na panieńskie/kawalerskie. W tym celu składa oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że chce powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...