O autorze
Marta Bazarnik i Bartosz Bator
dwójka młodych adwokatów, którzy kierują założoną przez siebie kancelarią. Na co dzień zajmują się nie tylko wsparciem prawnym podmiotów indywidualnych i przedsiębiorców, ale także edukacją prawną. Na antenie Programu 1 Polskiego Radia prowadzą cotygodniową poradnikową audycję prawniczą. Fundatorzy Fundacji Działań Obywatelskich, która zajmuje się m.in. edukacją prawną. Ich kolejnym pomysłem jest projekt edukacyjnego bloga z zakresu tematyki prawa rodzinnego "Prawnik w rodzinie".

ŚLUB W PLENERZE czyli kto z kim i gdzie może zawrzeć małżeństwo

Wraz z Nowym Rokiem wracamy do naszych wpisów poświęconych szeroko rozumianemu prawu rodzinnemu. W najbliższych chcielibyśmy napisać o wszystkim najważniejszym co związane z małżeństwem, w dalszych o związkach nieformalnych.

Wpisów dotyczących małżeństwa nie można nie zacząć od wyjaśnienia tego co to jest małżeństwo, a także kto i w jakich okolicznościach może je zawrzeć. Szczególnie po zmianie przepisów, które pozwalają zorganizować ślub w wybranym miejscu. Czy aby na pewno mamy teraz zupełną swobodę?

Warunki zawarcia małżeństwa.

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Zatem po pierwsze zgodnie z polskimi przepisami małżeństwo mogą zawrzeć tylko osoby różnych płci, po drugie muszę być jednocześnie obecne.

Jeśli marzy nam się ślub za granicą to nic nie stoi na przeszkodzie. Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem. Niestety trzeba za to słono zapłacić.

Oczywiście jeśli chcemy zawrzeć małżeństwo w sposób bardziej tradycyjny to prawo nam to umożliwia. Małżeństwo zostaje bowiem również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta w obecności duchownego oświadczą wolę zawarcia małżeństwa. To jest jednak niewystarczające, bo jeszcze i tak kierownik urzędu stanu cywilnego musi następnie sporządzić akt małżeństwa. Gdy zostanie to zrobione to małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego.


Ślub w kościele koniecznie z zaświadczeniem!

Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo przed duchownym, kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania.

Czy USC może odmówić nam zawarcia małżeństwa?

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dowiedział się o istnieniu okoliczności wyłączającej zawarcie zamierzonego małżeństwa, odmówi przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania w/w zaświadczenia, a w razie wątpliwości zwróci się do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte.

Co to takiego okres wyczekiwania?

Pamiętajmy, że małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Kierownik USC w wyjątkowych sytuacjach może jednak zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu.

Czy można nie być obecnym na własnym ślubie?

Odpowiedź brzmi – tak! Z ważnych powodów, ale tylko sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.

Ślub poza urzędem

Tę kwestię nie reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy a ustawa o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z nowym przepisami na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem. Mimo że restrykcyjne dotychczas warunku znacznie rozluźniono, to należy pamiętać, że ślub odbędzie się w naszym wymarzonym miejscu tylko wtedy gdy wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Nieco więc swoje fantazje musimy powstrzymać na wodzy. Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia tych wymogów, kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmówi przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.

W kolejnym wpisie nieco uwagi poświęcimy temu kiedy małżeństwa nie będziemy mogli zawrzeć. I czym różni się unieważnienie małżeństwa od jego rozwiązania przez rozwód czy separacji? Wreszcie co dzieje się po unieważnieniu z dziećmi i wspólnym majątkiem?

Czekamy na Wasze maile z pytaniami – biuro@bbpkancelaria.pl
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...